Overshoot Party

Het Global Footprint Network rekent ieder jaar uit op welke dag de wereldbevolking alles wat de aarde in een jaar duurzaam kan produceren heeft opgebruikt en noemt die dag 'Earth Overshoot Day'. Deze dag valt ieder jaar vroeger en voor 2009 wordt Earth Overshoot Day rond half september verwacht. Wij willen dit moment markeren met behulp van een mondiaal oud-en-nieuw-feest op de laatste dag in het jaar dat er iets is om te vieren. Het laatste glas champagne wordt geheven, de laatste vuurpijl afgestokenů en dan duurt het nog een paar maanden voor het nieuwe jaar begint!

Daarnaast wordt de samenwerking gezocht met een groot evenement dat aandacht wil besteden aan het overshoot moment. Overigens willen we de bezoekers van dat evenement niet alleen de stuipen op het lijf jagen met jobstijdingen, maar ook handvatten bieden om de aanstaande crisis te lijf te gaan. In overleg met de organisator wordt een uitgekiend randprogramma van lezingen, workshops, debatten en kunstuitingen samengesteld dat er voor zorgt dat de bezoekers van het evenement zich niet alleen bewust worden van Earth Overshoot Day, maar ook de vertaling kunnen maken naar positieve actie in hun eigen leven.

Overshoot

De beschikbaarheid van energie, grondstoffen, drinkwater, voedsel, schone lucht en andere bronnen komt onder steeds grotere druk te staan van de groeiende wereldbevolking en het beslag dat elke aardbewoner gemiddeld legt op al deze natuurlijke hulpbronnen. Het gebruik van deze hulpbronnen is te herleiden tot een mondiale voetafdruk. De mondiale voetafdruk is de hoeveelheid vruchtbare grond die iemand nodig heeft om duurzaam in zijn levensstijl te voorzien. Het is de hoeveelheid grond die nodig is voor zijn voedsel, energiegebruik, bouwmaterialen, etc. De voetafdruk van de totale wereldbevolking is sinds de jaren 80 groter dan de mondiaal beschikbare vruchtbare grond. Earth Overshoot Day is het moment waarop de mensheid heeft verbruikt wat de aarde in 1 jaar maximaal kan opbrengen. Het Global Footprint Network rekent jaarlijks de juiste Overshoot datum uit.

In 2009 valt Earth Overshoot Day medio september en deze datum valt steeds vroeger in het jaar. Dit gaat al enige jaren goed omdat we gebruik kunnen maken van historische (fossiele) reserves. Die reserves zijn echter eindig (er zijn al tekenen dat we de grens naderen) en er is een transitie nodig op vele terreinen. Energiegebruik, voedsel- en drinkwatervoorziening, en afvalstromen moeten grondig worden herbezien om ons welvaartniveau (en dat van de volgende generaties) in de nabije toekomst al te waarborgen.

Steeds meer mensen worden ge´nformeerd over de opgave waarvoor we staan. Velen voelen zich echter machteloos door de schaal van het probleem. Anderen wachten tot iemand anders (de overheid) het voortouw neemt. En weer anderen denken dat het niet zo'n vaart zal lopen, of dat er op tijd technische oplossingen gevonden zullen worden. Met de Overshoot Party willen we bijdragen aan de bewustwording van het probleem en een zinvolle discussie daarover stimuleren. Maar daarnaast willen we ook praktisch bijdragen aan die toekomst door alternatieven aan te bieden. En mensen te laten ervaren dat het zelfs leuk kan zijn om met meer aandacht voor de wereld te leven. Hoe willen we dat doen?

Oud en nieuw in september

Allereerst zullen we het overshoot moment zelf markeren met een feest. Een oud-en-nieuw-moment midden in het jaar op zoveel mogelijk plekken in de wereld. Met elkaar verbonden via live videoverbindingen. De bedoeling is om mondiaal zoveel mogelijk media-aandacht te genereren voor het overshoot moment. Bekende politici en popsterren die voor een camera een noodoproep schrijven namens de mensheid ('aan wie dit leestů'), het laatste beetje champagne uit een fles schenken en hun boodschap per flessenpost aan de zee mee geven. Reclamespotjes met een beeld van de aarde: 'nu gratis 30% extra!'. Om op ludieke wijze duidelijk te maken dat we vanaf dat moment interen op reserves, die voor toekomstige generaties niet meer beschikbaar zullen zijn.

Evenement

We willen het echter niet bij een ludieke actie laten maar ook een wezenlijke bijdrage leveren aan oplossingen. Daarom zoeken we de samenwerking met een evenement dat gewicht in de schaal legt. Gewicht door de omvang (500 Ó 1000 bezoekers), door de aanwezigheid van nationale beslissers en opinion makers en door media aandacht. De samenwerking zal bestaan uit het componeren van een dramaturgie voor het evenement. Het doel is om de bezoekers op subtiele wijze te verlokken om het volgende traject te doorlopen: van kennismaking met en aanvaarding van de overshoot analyse, via het inzicht dat er actie moet worden ondernomen naar de invulling van persoonlijke acties in het hier en nu. Wij zorgen ervoor dat zich gedurende het evenement langzaam de omslag voltrekt van oud naar nieuw, van verspillend naar duurzaam, van welvaart naar welzijn.

Dat doen we enerzijds met een inhoudelijk randprogramma van lezingen en workshops die aansluiten op het hoofdprogramma van het evenement. Anderzijds met interactieve technische installaties, multiple choice avonturen en verrassende wendingen door acteurs die vermomd als personeel meedoen. Zij zorgen ervoor dat bezoekers eerst op het verkeerde been worden gezet en vervolgens zelf het wiel uitvinden. Denk aan een lezing door een (olie)verslavingsdeskundige, en een workshop over CO2-neutraal wonen. Installaties waarbij de feestganger zelf aan de knoppen van het klimaat kan draaien en de gevolgen duidelijk kan zien. Onderhandelingen aan de bar wanneer het bier schaarser wordt. Maar ook met een topkok die met steeds minder middelen steeds verfijndere hapjes maakt. Een lezing over de Griekse filosofie van het Goede Leven. En tot slot een feest waarbij de feestgangers zelf de energie voor licht en geluid zullen opwekken. Een overshoot party.

Organisatie

Onze organisatie bestaat uit deskundigen, organisatoren en kunstenaars die zijn gespecialiseerd in het op een aanstekelijke manier overbrengen van een visie. De initiatiefnemers zijn:

ComitÚ van aanbeveling

Contact

Wij zijn per email te bereiken op all@overshootparty.org